Home

Welkom bij Praktijk Lasondersingel

Wij zijn een groep samenwerkende psychologen, psychotherapeuten, psychodramatherapeut en een psychiater, die het sfeervolle pand aan de Lasondersingel 94 in Enschede delen.
Wij hebben ieder onze eigen praktijkvoering en hebben allen een ruime ervaring in het werkveld.
Wij werken met elkaar vanuit korte lijnen en maken gebruik van elkaars specialisaties.
Wij bieden psychologische hulp voor adolescenten (vanaf 18 jaar), volwassenen en ouderen zowel binnen de Basis Generalistische geestelijke GezondheidsZorg (BGGZ) als de Specialistische Geestelijke GezondheidsZorg (SGGZ).
In de Basis GGZ richt de behandeling zich op uw klachten, die veelal licht of matig van karakter zijn.
In de Specialistische GGZ gaat het veelal om problemen of klachten die al langdurig bestaan en/of steeds terugkeren en/of een gecompliceerd karakter dragen.
Naast individuele behandelingen bieden wij groepsbehandelingen,
partner-relatietherapie en gezinstherapie aan.

Alle behandelaars zijn BIG geregistreerd en/of conform de eisen van de beroepsgroep gekwalificeerd. De kwaliteit van ieders praktijkvoering is middels visitatie gegarandeerd.

Iedere behandelaar heeft een eigen beleid t.a.v. wachtlijsten en aanmelding.
Binnen Praktijk Lasondersingel is de waarneming onderling geregeld.
Hieronder kunt u een korte introductie lezen van iedere behandelaar met een verwijzing naar de website of mailadres van ieders eigen praktijk.

Mw. S.L.M. (Sabine) Teunissen

Ik ben BIG-geregistreerd klinisch psycholoog, psychotherapeut, GZ-psycholoog en psychoanalytica i.o. en sinds 2000 werkzaam als vrijgevestigd psychotherapeut. Daarvoor heb ik in verschillende GGZ-instellingen gewerkt (Riagg, TBS-kliniek).

Binnen de Praktijk Lasondersingel geef ik individuele psychoanalytische psychotherapie en groepspsychotherapie voor volwassenen en ouderen. Daarnaast doe ik psychoanalyses.

Ik behandel veelal mensen met complexe of meervoudige problematiek en persoonlijkheidsproblematiek.

Contracten zijn afgesloten met alle zorgverzekeraars. Dat betekent dat de behandelingen vergoed worden vanuit uw basisverzekering. Psychoanalyse wordt sinds 2010 niet meer vergoed vanuit de basiszorg.

Behandelingen uitsluitend binnen de Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg (SGGZ).

Voor verdere informatie over visie en praktijkvoering:

http://www.teunissenpsychotherapie.nl/
slm.teunissen@home.nl
06-13196691

Dhr. J. (Hans) Jebbink

Ik ben BIG-geregistreerd GZ-psycholoog, psycholoog NIP en orthopedagoog en sinds 2001 werkzaam als vrijgevestigd GZ-psycholoog en orthopedagoog. Tot en met 2015 was ik werkzaam in de Praktijk voor Psychotherapie en Psychologie, Deurningerstraat te Enschede. Vanaf 2006 ben ik eveneens verbonden aan Praktijk Rigtering in Arnhem waar ik werk met jongeren en jong-volwassenen. Binnen Praktijk Lasondersingel doe ik individuele kortdurende hulpverleningstrajecten met adolescenten volwassenen en ouderen.

Expertise op het gebied van depressie, angst, ADHD, Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en identiteitsproblematiek.

Contracten zijn afgesloten met alle zorgverzekeraars. Dat betekent, dat de behandelingen vergoed worden, al moet er wel rekening gehouden worden met het jaarlijks eigen risico.

Uitsluitend behandelingen binnen de Basis Generalistische Geestelijke Gezondheidszorg (BGGZ; 5, 8 of 12 sessies).

Voor verdere informatie:

http://psychologiepraktijkjebbink.nl/
hans.jebbink@gmail.com
06-28187305

Mw. H. (Hannelore) Spitz

Ik ben BIG-geregistreerd klinisch psycholoog, psychotherapeut en GZ-psycholoog en sinds 2011 werkzaam als vrijgevestigd psychotherapeut. Daarvoor heb ik in verschillende GGZ-instellingen gewerkt, waaronder Propersona in Lunteren, Riagg in Enschede en Hengelo en later bij Mediant, Centrum voor Persoonlijkheidsproblematiek. Sinds 2012 ben ik geregistreerd supervisor voor de Vereniging Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie en de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP).

Binnen Praktijk Lasondersingel verricht ik individuele persoonsgerichte experiëntiële psychotherapie (voorheen genoemd cliënt-gerichte psychotherapie) voor volwassenen en ouderen.

Ik behandel veelal mensen met complexe of meervoudige problematiek en persoonlijkheids-problematiek.

Contracten zijn afgesloten met alle zorgverzekeraars. Dat betekent dat de behandelingen vergoed worden vanuit de basisverzekering, al moet er wel rekening gehouden worden met het jaarlijks eigen risico.

Uitsluitend behandelingen binnen de Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg (S.G.G.Z.).

Voor verdere informatie over visie en praktijkvoering:

www.psychotherapiepraktijkspitz.nl
info@psychotherapiepraktijkspitz.nl
06-13126126

Mw. G.D. (Gerdi) Tuender

Ik ben senior geregistreerd dramatherapeut, lid van de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB), Certified Practitioner (CP) in psychodrama en Landeijke Vereniging voor Supervisie en Coaching (LVSC) geregistreerd supervisor en sinds 2004 zelfstandig gevestigd psychodramatherapeut. Daarvoor heb ik ruim 25 jaar op een PAAZ en in de GGZ gewerkt.

Binnen Praktijk Lasondersingel geef ik middels psychodrama groeps, individuele - en relatie/gezinstherapie. Expertise op het gebied van persoonlijkheidsproblematiek, trauma en angst. De behandeling wordt vergoed vanuit uw aanvullende ziektekostenverzekering. De vergoeding kan ook plaatsvinden via uw verwijzende psychotherapeut, die in dat geval als hoofdbehandelaar fungeert.

Voor verdere informatie over werkwijze, dramatherapie of psychodrama en vergoeding van de behandeling:

www.gerdituender.nl
info@gerdituender.nl
06-46129563

Mevrouw Mw. W.D. (Wendela) Wolters

Ik ben Psycholoog NIP en 1e categorie mindfulnesstrainer. Binnen de Praktijk Lasondersingel bied ik de Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) en Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) trainingen aan. Daarnaast begeleid ik cliënten met individuele problematiek en geef ik partner relatietherapie.

Mijn werkwijze is oplossingsgericht met elementen uit de Positieve Psychologie, Cognitieve Gedragstherapie (CGT) en Acceptance and Commitment Therapy (ACT).

Werkzaam als vrijgevestigd psycholoog heb ik geen contracten met de verzekeraars, verwijzing van de huisarts is hierdoor niet nodig. Vergoeding kan geschieden onder de aanvullende ziektekostenverzekering. Hiervoor ben ik aangesloten bij het NFG (Nederlandse Federatie voor Gezondheidszorg), de VMBN (Vereniging Mindfulness Based Trainers Nederland en Vlaanderen)

Voor verdere informatie betreffende werkwijze, visie en vergoeding :

www.wendelawolters.nl
info@wendelawolters.nl
06-83164477

Dhr. E.S. (Einte) Rinsma

Ik ben BIG-geregistreerd als psychiater en psychotherapeut en sinds 2001 vrijgevestigd, aanvankelijk met 3 psychiaters in de maatschap Psychiatriepraktijk Twente in Hengelo. Sinds medio 2015 voer ik deze praktijk alleen en heb ik mij aangesloten bij de Praktijk Lasondersingel. Van 2000 tot 2008 heb ik binnen Mediant gewerkt bij het Dagbehandelingscentrum De Bremmele, de kliniek voor psychotherapie De Wieke (zoals deze afdelingen destijds heetten) en de afdeling voor angst- en stemmingsstoornissen. Momenteel werk ik freelance bij Virenze, een landelijke GGZ-instelling.

Ben geregistreerd groepspsychotherapeut, heb de basis- en vervolgopleiding EMDR gedaan en de basisopleiding schematherapie. Ik vind psychotherapie een essentieel onderdeel van mijn werk als psychiater. Ik ben lid van de NVvP (vereniging voor psychiatrie), de NVGP (groepstherapievereniging) en de VEN (EMDR).

Behandeling doe ik bij jong-volwassenen, volwassenen en ouderen met veelal complexe of lang bestaande problematiek, al dan niet psychiatrisch van aard, zowel individueel als in groepsverband. De behandelingen vinden uitsluitend binnen de Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg plaats. Ik heb geen contracten gesloten met zorgverzekeraars. Dit betekent dat de zorg meestal volledig wordt vergoed als u een restitutiepolis hebt. Bij een naturapolis hebt u recht op minimaal 75% vergoeding, zodat u wel een deel zelf moet betalen.

Voor verdere informatie:
esrinsma@gmail.com
06-52504004

Mw. drs. M.G. (Maica) Teunissen

Als BIG geregistreerd Klinisch Psycholoog, Psychotherapeut, GZ-Psycholoog, Systeempsychotherapeut ST, en geregistreerd Leertherapeut bij de NVP, heb ik jaren ervaring opgedaan o.a. in GGZ instellingen en universiteiten (in binnen- en buitenland) met individuele cliënten, groepen en partner-relaties en ben ik gaandeweg gespecialiseerd in persoonlijkheidsproblematiek. U kunt bij mij terecht voor zowel behandelingen binnen de Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg (S.G.G.Z.) als de Basis Geestelijke Gezondheidszorg (B.G.G.Z.). Contracten zijn afgesloten met alle zorgverzekeraars behalve VGZ en CZ ( en aan beide koepelorganisaties verbonden zorgverzekeraars).

Voor verdere informatie en/of aanmelding verwijs ik u naar de bijgevoegde praktijkfolder. Deze kunt u onderaan links aanklikken. Voor aanmelding kunt u contact met mij opnemen via onderstaand e-mailadres. Graag uw telefoonnummer vermelden in uw bericht, dan wordt u op korte termijn door mij teruggebeld.

Voor behandelingen in de S.G.G.Z. en B.G.G.Z. hanteer ik een wachttijd van 12 weken tot het eerste intakegesprek en 2 weken tot de start van de behandeling vanaf het laatste intakegesprek.

Voor Psychodynamisch Inzichtgevend georiënteerde Leertherapie in het kader van de opleiding tot psychiater, klinisch psycholoog, psychotherapeut of systeemtherapeut kunt u eveneens bij mij terecht. Voor meer informatie verwijs ik u eerst naar de folder Leertherapie, deze kunt u onderaan links aanklikken. Indien u zich wil aanmelden voor Leertherapie, neem dan contact op via onderstaand e-mailadres. Vermeldt u tevens uw telefoonnummer in uw bericht, zodat ik contact kan opnemen voor een kennismakingsgesprek.

Voor het starten van Leertherapie hanteer ik momenteel géén wachttijd in mijn praktijk.

mg.teunissen@psychotherapiepraktijkuitzicht.nl

Mevrouw N. (Nelleke) Holster – overleden

Op deze plek willen wij u laten weten dat onze collega, mevrouw N. (Nelleke) Holster op 19 mei 2017 is overleden.

De praktijk “sessiebon” van mevrouw N. Holster zal niet worden voortgezet of overgenomen.

De dossiers van cliënten en oud-cliënten die in praktijk “sessiebon” werden behandeld blijven volgens de wettelijke verplichting gedurende 15 jaar bewaard, na afsluiting c.q. afronding van de behandeling. Cliënten kunnen aangeven of zij van hun recht op inzage, afschrift en/of vernietiging van het dossier gebruik willen maken.

U kunt zich dan wenden tot mevrouw H. (Hannelore) Spitz die zorg draagt voor de afhandeling van de praktijkzaken van “sessiebon” voor meer informatie.

Namens de praktijk Lasondersingel
Waarnemer mevr. H. Spitz

Mw. G.D. (Gerdi) Tuender

Ik ben senior geregistreerd dramatherapeut, lid van de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB), Certified Practitioner (CP) in psychodrama en Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching (LVSC) geregistreerd supervisor en sinds 2004 zelfstandig gevestigd psychodramatherapeut. Daarvoor heb ik ruim 25 jaar op een PAAZ en in de GGZ gewerkt.

Binnen Praktijk Lasondersingel geef ik middels psychodrama groeps, individuele - en relatie/gezinstherapie. Expertise op het gebied van persoonlijkheidsproblematiek, trauma en angst. De behandeling wordt vergoed vanuit uw aanvullende ziektekostenverzekering. De vergoeding kan ook plaatsvinden via uw verwijzende psychotherapeut, die in dat geval als hoofdbehandelaar fungeert.

Voor verdere informatie over werkwijze, dramatherapie of psychodrama en vergoeding van de behandeling:

www.gerdituender.nl
info@gerdituender.nl
06-46129563

Dhr. E.S. (Einte) Rinsma

Ik ben BIG-geregistreerd als psychiater en psychotherapeut en sinds 2001 vrijgevestigd, aanvankelijk met 3 psychiaters in de maatschap Psychiatriepraktijk Twente in Hengelo. Sinds medio 2015 voer ik deze praktijk alleen en heb ik mij aangesloten bij de Praktijk Lasondersingel. Van 2000 tot 2008 heb ik binnen Mediant gewerkt bij het Dagbehandelingscentrum De Bremmele, de kliniek voor psychotherapie De Wieke (zoals deze afdelingen destijds heetten) en de afdeling voor angst- en stemmingsstoornissen. Momenteel werk ik freelance bij Virenze, een landelijke GGZ-instelling.

Ben geregistreerd groepspsychotherapeut, heb de basis- en vervolgopleiding EMDR gedaan en de basisopleiding schematherapie. Ik vind psychotherapie een essentieel onderdeel van mijn werk als psychiater. Ik ben lid van de NVvP (vereniging voor psychiatrie), de NVGP (groepstherapievereniging) en de VEN (EMDR).

Behandeling doe ik bij jong-volwassenen, volwassenen en ouderen met veelal complexe of lang bestaande problematiek, al dan niet psychiatrisch van aard, zowel individueel als in groepsverband. De behandelingen vinden uitsluitend binnen de Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg plaats. Ik heb geen contracten gesloten met zorgverzekeraars. Dit betekent dat de zorg meestal volledig wordt vergoed als u een restitutiepolis hebt. Bij een naturapolis hebt u recht op minimaal 75% vergoeding, zodat u wel een deel zelf moet betalen.

Voor verdere informatie:
esrinsma@gmail.com
06-52504004

Dhr. heer J. (Hans) Jebbink.

Ik ben BIG-geregistreerd GZ-psycholoog, psycholoog NIP en orthopedagoog en sinds 2001 werkzaam als vrijgevestigd GZ-psycholoog en orthopedagoog. Tot en met 2015 was ik werkzaam in de Praktijk voor Psychotherapie en Psychologie, Deurningerstraat te Enschede. Vanaf 2006 ben ik eveneens verbonden aan Praktijk Rigtering in Arnhem waar ik werk met jongeren en jong-volwassenen. Binnen Praktijk Lasondersingel doe ik individuele kortdurende hulpverleningstrajecten met volwassenen.

Expertise op het gebied van depressie, angst, ADHD, Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en identiteitsproblematiek.

Contracten zijn afgesloten met alle zorgverzekeraars. Dat betekent, dat de behandelingen vergoed worden, al moet er wel rekening gehouden worden met het jaarlijks eigen risico.

Uitsluitend behandelingen binnen de Basis Generalistische Geestelijke Gezondheidszorg (BGGZ; 5, 8 of 12 sessies).

Voor verdere informatie:

http://psychologiepraktijkjebbink.nl/
hans.jebbink@gmail.com
06-28187305