Home

Welkom bij Praktijk Lasondersingel

Wij zijn een groep samenwerkende psychologen, psychotherapeuten en een psychodramatherapeut, die het sfeervolle pand aan de Lasondersingel 94 in Enschede delen.
Wij hebben ieder onze eigen praktijkvoering en hebben allen een ruime ervaring in het werkveld.
Wij werken met elkaar vanuit korte lijnen en maken gebruik van elkaars specialisaties.
Wij bieden psychologische hulp voor adolescenten (vanaf 18 jaar), volwassenen en ouderen zowel binnen de Basis Generalistische geestelijke GezondheidsZorg (BGGZ) als de Specialistische Geestelijke GezondheidsZorg (SGGZ).
In de Basis GGZ richt de behandeling zich op uw klachten, die veelal licht of matig van karakter zijn.
In de Specialistische GGZ gaat het veelal om problemen of klachten die al langdurig bestaan en/of steeds terugkeren en/of een gecompliceerd karakter dragen.
Naast individuele behandelingen bieden wij ook groepsbehandeling aan.

Alle behandelaars zijn BIG geregistreerd en/of conform de eisen van de beroepsgroep gekwalificeerd. De kwaliteit van ieders praktijkvoering is middels visitatie gegarandeerd.

Iedere behandelaar heeft een eigen beleid t.a.v. wachtlijsten, aanmelding en contractering met zorgverzekeraars.
Binnen Praktijk Lasondersingel is de waarneming onderling geregeld.
Hieronder kunt u een korte introductie lezen van iedere behandelaar met een verwijzing naar de website of mailadres van ieders eigen praktijk.

Mw. S.L.M. (Sabine) Teunissen

Ik ben BIG-geregistreerd klinisch psycholoog, psychotherapeut, GZ-psycholoog en psychoanalytica i.o. en sinds 2000 werkzaam als vrijgevestigd psychotherapeut. Daarvoor heb ik in verschillende GGZ-instellingen gewerkt (Riagg, TBS-kliniek).

Binnen de Praktijk Lasondersingel geef ik individuele psychoanalytische psychotherapie en groepspsychotherapie voor volwassenen en ouderen. Daarnaast doe ik psychoanalyses.

Ik behandel veelal mensen met complexe of meervoudige problematiek en persoonlijkheidsproblematiek.

Contracten zijn afgesloten met alle zorgverzekeraars. Dat betekent dat de behandelingen vergoed worden vanuit uw basisverzekering. Psychoanalyse wordt sinds 2010 niet meer vergoed vanuit de basiszorg.

Behandelingen uitsluitend binnen de Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg (SGGZ).

Voor verdere informatie over visie en praktijkvoering:

http://www.teunissenpsychotherapie.nl/
sabineteunissen3@gmail.com
06-13196691

Mw. G.D. (Gerdi) Tuender

Ik ben senior geregistreerd dramatherapeut, lid van de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB), Certified Practitioner (CP) in psychodrama en Landeijke Vereniging voor Supervisie en Coaching (LVSC) geregistreerd supervisor en sinds 2004 zelfstandig gevestigd psychodramatherapeut. Daarvoor heb ik ruim 25 jaar op een PAAZ en in de GGZ gewerkt.

Binnen Praktijk Lasondersingel geef ik middels psychodrama groeps, individuele - en relatie/gezinstherapie. Expertise op het gebied van persoonlijkheidsproblematiek, trauma en angst. De behandeling wordt vergoed vanuit uw aanvullende ziektekostenverzekering. De vergoeding kan ook plaatsvinden via uw verwijzende psychotherapeut, die in dat geval als hoofdbehandelaar fungeert.

Voor verdere informatie over werkwijze, dramatherapie of psychodrama en vergoeding van de behandeling:

www.gerdituender.nl
info@gerdituender.nl
06-46129563

Mw. F.M. (Mariette) van Tuyll van Serooskerken

Ik ben BIG-geregistreerd klinisch psycholoog, psychotherapeut en GZ-psycholoog en sinds 2020 als vrijgevestigd psychotherapeut aangesloten bij de praktijk Lasondersingel.
Inmiddels ben ik ruim vijfentwintig jaar werkzaam in de GGZ binnen verschillende instellingen, op dit moment bij Mediant. Ik ben mij daarbij gaan specialiseren in de mentaliseren-bevorderende therapie (MBT). Bij deze behandelvorm worden intenties, gedachten en gevoelens onderzocht, zodat er meer begrip ontstaat wat klachten doet verminderen en het functioneren verbetert.

Op de Praktijk Lasondersingel geef ik individuele psychotherapieën aan volwassenen en ouderen. Ik behandel mensen met complexe of meervoudige problematiek en persoonlijkheidsproblematiek.

Ik heb geen contract met een zorgverzekeraar. Dit betekent dat de zorg volledig wordt vergoed als u een restitutie polis heeft. In het geval van een natura- en combinatiepolis heeft u recht op een gedeeltelijke vergoeding en zult u het resterende deel zelf moeten betalen. Wanneer u contact met mij opneemt, kijken we samen wat dit voor u betekent.
Meer informatie hierover vindt u op de website
www.contractvrijepsycholoog.nl

De behandelingen vinden uitsluitend binnen de Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg (S.G.G.Z.) plaats.

Voor verdere informatie betreffende werkwijze, visie en vergoeding :

www.psychotherapiepraktijkvtvs.nl
info@psychotherapiepraktijkvtvs.nl
06-27073952

Mw. drs. M. (Marthe) Sickinghe

Ik ben BIG-geregistreerd psychotherapeut en sinds 2023 werkzaam als vrijgevestigd psychotherapeut. Daarvoor heb ik in grotere GGZ-instellingen gewerkt en wetenschappelijk onderzoek gedaan.
Als psychotherapeut ben ik breed opgeleid. Voor de individuele psychotherapie maak ik gebruik van elementen uit de cognitieve gedragstherapie, EMDR en inzicht gevende therapie. Het is altijd een behandeling op maat.
Ik behandel veelal mensen met complexe (persoonlijkheids-)problematiek. De behandeling wordt uitsluitend binnen de specialistische GGZ (SGGZ) gedaan.
Momenteel heb ik nog geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten. Dit betekent dat u afhankelijk van uw polis vaak een gedeelte van de behandeling zelf moet betalen. Alleen bij een restitutiepolis wordt de behandeling geheel door de zorgverzekeraar vergoed.

www.psychotherapie-in-enschede.nl
info@psychotherapie-in-enschede.nl
06-49766632

Mevrouw N. (Nelleke) Holster – overleden

Op deze plek willen wij u laten weten dat onze collega, mevrouw N. (Nelleke) Holster op 19 mei 2017 is overleden.

De praktijk “sessiebon” van mevrouw N. Holster zal niet worden voortgezet of overgenomen.

De dossiers van cliënten en oud-cliënten die in praktijk “sessiebon” werden behandeld blijven volgens de wettelijke verplichting gedurende 15 jaar bewaard, na afsluiting c.q. afronding van de behandeling. Cliënten kunnen aangeven of zij van hun recht op inzage, afschrift en/of vernietiging van het dossier gebruik willen maken.

U kunt zich dan wenden tot mevrouw H. (Hannelore) Spitz die zorg draagt voor de afhandeling van de praktijkzaken van “sessiebon” voor meer informatie.

Namens de praktijk Lasondersingel
Waarnemer mevr. H. Spitz

Mw. G.D. (Gerdi) Tuender

Ik ben senior geregistreerd dramatherapeut, lid van de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB), Certified Practitioner (CP) in psychodrama en Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching (LVSC) geregistreerd supervisor en sinds 2004 zelfstandig gevestigd psychodramatherapeut. Daarvoor heb ik ruim 25 jaar op een PAAZ en in de GGZ gewerkt.

Binnen Praktijk Lasondersingel geef ik middels psychodrama groeps, individuele - en relatie/gezinstherapie. Expertise op het gebied van persoonlijkheidsproblematiek, trauma en angst. De behandeling wordt vergoed vanuit uw aanvullende ziektekostenverzekering. De vergoeding kan ook plaatsvinden via uw verwijzende psychotherapeut, die in dat geval als hoofdbehandelaar fungeert.

Voor verdere informatie over werkwijze, dramatherapie of psychodrama en vergoeding van de behandeling:

www.gerdituender.nl
info@gerdituender.nl
06-46129563