Home

Welkom bij Praktijk Lasondersingel

Wij zijn een groep samenwerkende psychologen, psychotherapeuten en een psychodramatherapeut, die het sfeervolle pand aan de Lasondersingel 94 in Enschede delen.
Wij hebben ieder onze eigen praktijkvoering en hebben allen een ruime ervaring in het werkveld.
Wij werken met elkaar vanuit korte lijnen en maken gebruik van elkaars specialisaties.
Wij bieden psychologische hulp voor adolescenten (vanaf 18 jaar), volwassenen en ouderen zowel binnen de Basis Generalistische geestelijke GezondheidsZorg (BGGZ) als de Specialistische Geestelijke GezondheidsZorg (SGGZ).
In de Basis GGZ richt de behandeling zich op uw klachten, die veelal licht of matig van karakter zijn.
In de Specialistische GGZ gaat het veelal om problemen of klachten die al langdurig bestaan en/of steeds terugkeren en/of een gecompliceerd karakter dragen.
Naast individuele behandelingen bieden wij groepsbehandelingen,
partner-relatietherapie en gezinstherapie aan.

Alle behandelaars zijn BIG geregistreerd en/of conform de eisen van de beroepsgroep gekwalificeerd. De kwaliteit van ieders praktijkvoering is middels visitatie gegarandeerd.

Iedere behandelaar heeft een eigen beleid t.a.v. wachtlijsten, aanmelding en contractering met zorgverzekeraars.
Binnen Praktijk Lasondersingel is de waarneming onderling geregeld.
Hieronder kunt u een korte introductie lezen van iedere behandelaar met een verwijzing naar de website of mailadres van ieders eigen praktijk.

Mw. S.L.M. (Sabine) Teunissen

Ik ben BIG-geregistreerd klinisch psycholoog, psychotherapeut, GZ-psycholoog en psychoanalytica i.o. en sinds 2000 werkzaam als vrijgevestigd psychotherapeut. Daarvoor heb ik in verschillende GGZ-instellingen gewerkt (Riagg, TBS-kliniek).

Binnen de Praktijk Lasondersingel geef ik individuele psychoanalytische psychotherapie en groepspsychotherapie voor volwassenen en ouderen. Daarnaast doe ik psychoanalyses.

Ik behandel veelal mensen met complexe of meervoudige problematiek en persoonlijkheidsproblematiek.

Contracten zijn afgesloten met alle zorgverzekeraars. Dat betekent dat de behandelingen vergoed worden vanuit uw basisverzekering. Psychoanalyse wordt sinds 2010 niet meer vergoed vanuit de basiszorg.

Behandelingen uitsluitend binnen de Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg (SGGZ).

Voor verdere informatie over visie en praktijkvoering:

http://www.teunissenpsychotherapie.nl/
slm.teunissen@home.nl
06-13196691

Dhr. G.J.E.M. (Frits) Stribos

Ik ben BIG geregistreerd GZ-psycholoog en psychotherapeut en sinds 1987 gespecialiseerd in autisme. Tot 2015 werkte ik vooral voor kinderen en jeugd met autisme en zodoende zag ik het hele gezin. Volwassenen met autisme ben ik in die tijd in toenemende mate gaan zien en sinds 2015 zie ik uitsluitend volwassenen met autisme.

Met zorgverzekeraars ben ik geen contracten aangegaan omdat ik mijn werk vrij en onafhankelijk wil kunnen doen. Dat betekent voor de vergoeding het volgende:
1. U hebt een naturapolis: u krijgt van uw verzekeraar in de meeste gevallen zo’n 75% vergoed van wat ik u in rekening breng.
2. U hebt een restitutiepolis: u krijgt in de meeste gevallen 100% vergoed van wat ik in rekening breng.
De tarieven zijn bepaald door de Nederlandse Zorgautoriteit (www.nza.nl). Ik lever alleen zorg in de ‘gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg’ (SGGZ).

Voor verdere informatie:

http://praktijkstribos.nl/
info@praktijkstribos.nl
06-12818125

Mw. H. (Hannelore) Spitz

Ik ben BIG-geregistreerd klinisch psycholoog, psychotherapeut en GZ-psycholoog en sinds 2011 werkzaam als vrijgevestigd psychotherapeut. Daarvoor heb ik in verschillende GGZ-instellingen gewerkt, waaronder Propersona in Lunteren, Riagg in Enschede en Hengelo en later bij Mediant, Centrum voor Persoonlijkheidsproblematiek. Sinds 2012 ben ik geregistreerd supervisor voor de Vereniging Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie en de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP).

Binnen Praktijk Lasondersingel verricht ik individuele persoonsgerichte experiëntiële psychotherapie (voorheen genoemd cliënt-gerichte psychotherapie) voor volwassenen en ouderen.

Ik behandel veelal mensen met complexe of meervoudige problematiek en persoonlijkheids-problematiek.

Contracten zijn afgesloten met alle zorgverzekeraars. Dat betekent dat de behandelingen vergoed worden vanuit de basisverzekering, al moet er wel rekening gehouden worden met het jaarlijks eigen risico.

Uitsluitend behandelingen binnen de Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg (S.G.G.Z.).

Voor verdere informatie over visie en praktijkvoering:

www.psychotherapiepraktijkspitz.nl
hspitz@live.nl
06-13126126

Mw. G.D. (Gerdi) Tuender

Ik ben senior geregistreerd dramatherapeut, lid van de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB), Certified Practitioner (CP) in psychodrama en Landeijke Vereniging voor Supervisie en Coaching (LVSC) geregistreerd supervisor en sinds 2004 zelfstandig gevestigd psychodramatherapeut. Daarvoor heb ik ruim 25 jaar op een PAAZ en in de GGZ gewerkt.

Binnen Praktijk Lasondersingel geef ik middels psychodrama groeps, individuele - en relatie/gezinstherapie. Expertise op het gebied van persoonlijkheidsproblematiek, trauma en angst. De behandeling wordt vergoed vanuit uw aanvullende ziektekostenverzekering. De vergoeding kan ook plaatsvinden via uw verwijzende psychotherapeut, die in dat geval als hoofdbehandelaar fungeert.

Voor verdere informatie over werkwijze, dramatherapie of psychodrama en vergoeding van de behandeling:

www.gerdituender.nl
info@gerdituender.nl
06-46129563

Mw. F.M. (Mariette) van Tuyll van Serooskerken

Ik ben BIG-geregistreerd klinisch psycholoog, psychotherapeut en GZ-psycholoog en sinds 2020 als vrijgevestigd psychotherapeut aangesloten bij de praktijk Lasondersingel.
Inmiddels ben ik ruim vijfentwintig jaar werkzaam in de GGZ binnen verschillende instellingen, op dit moment bij Mediant. Ik ben mij daarbij gaan specialiseren in de mentaliseren-bevorderende therapie (MBT). Bij deze behandelvorm worden intenties, gedachten en gevoelens onderzocht, zodat er meer begrip ontstaat wat klachten doet verminderen en het functioneren verbetert.

Op de Praktijk Lasondersingel geef ik individuele psychotherapieën aan volwassenen en ouderen. Ik behandel mensen met complexe of meervoudige problematiek en persoonlijkheidsproblematiek.

Ik heb geen contract met een zorgverzekeraar. Dit betekent dat de zorg volledig wordt vergoed als u een restitutie polis heeft. In het geval van een natura- en combinatiepolis heeft u recht op een gedeeltelijke vergoeding en zult u het resterende deel zelf moeten betalen. Wanneer u contact met mij opneemt, kijken we samen wat dit voor u betekent.
Meer informatie hierover vindt u op de website
www.contractvrijepsycholoog.nl

De behandelingen vinden uitsluitend binnen de Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg (S.G.G.Z.) plaats.

Voor verdere informatie betreffende werkwijze, visie en vergoeding :

www.psychotherapiepraktijkvtvs.nl
info@psychotherapiepraktijkvtvs.nl
06-27073952

Mw. drs. M.G. (Maica) Teunissen

Als BIG geregistreerd Klinisch Psycholoog, Psychotherapeut, GZ-Psycholoog, Systeempsychotherapeut ST én geregistreerd LEERTHERAPEUT bij de NVP, heb ik jaren ervaring opgedaan o.a. in GGZ instellingen en universiteiten (in binnen- en buitenland) met individuele cliënten, groepen en partner-relaties en ben ik gaandeweg gespecialiseerd in persoonlijkheidsproblematiek. U kunt echter bij mij niet meer terecht voor behandelingen binnen de Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg (S.G.G.Z.) als de Basis Geestelijke Gezondheidszorg (B.G.G.Z.), voor deze behandelingen geldt een aannamestop.

Praktijkfolder Psychotherapiepraktijk Uitzicht 2021

Voor Psychodynamisch Inzichtgevend georiënteerde LEERTHERAPIE in het kader van de opleiding tot psychiater, klinisch psycholoog, psychotherapeut of systeemtherapeut kunt u wèl bij mij terecht. Voor meer informatie verwijs ik u naar de folder Leertherapie, deze kunt u hieronder aanklikken. Indien u zich wil aanmelden voor Leertherapie, neem dan contact op via onderstaand e-mailadres. Vermeldt u tevens uw telefoonnummer in uw bericht, zodat ik contact kan opnemen voor een kennismakingsgesprek. Voor het starten van Leertherapie is er momenteel een aannamestop.

Praktijkfolder Leertherapie Psychotherapiepraktijk Uitzicht 2021

mg.teunissen@psychotherapiepraktijkuitzicht.nl
06-38038055

Protocol infectiepreventie Covid 19

Dhr. heer J. (Hans) Jebbink.

Ik ben BIG-geregistreerd GZ-psycholoog, psycholoog NIP en orthopedagoog en sinds 2001 werkzaam als vrijgevestigd GZ-psycholoog en orthopedagoog. Tot en met 2015 was ik werkzaam in de Praktijk voor Psychotherapie en Psychologie, Deurningerstraat te Enschede. Vanaf 2006 ben ik eveneens verbonden aan Praktijk Rigtering in Arnhem waar ik werk met jongeren en jong-volwassenen. Binnen Praktijk Lasondersingel doe ik individuele kortdurende hulpverleningstrajecten met volwassenen.

Expertise op het gebied van depressie, angst, ADHD, Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en identiteitsproblematiek.

Contracten zijn afgesloten met alle zorgverzekeraars. Dat betekent, dat de behandelingen vergoed worden, al moet er wel rekening gehouden worden met het jaarlijks eigen risico.

Uitsluitend behandelingen binnen de Basis Generalistische Geestelijke Gezondheidszorg (BGGZ; 5, 8 of 12 sessies).

Voor verdere informatie:

http://psychologiepraktijkjebbink.nl/
hans.jebbink@gmail.com
06-28187305